Ιστορικό
 
2018
Συνεργασία με Chemours και τοποθέτηση του προϊόντος Vitex με Teflon στην αγορά.

2017
Τοποθέτηση της χρωματικής βεντάλιας Global στην Ελληνική και τις διεθνείς αγορές.

2016
Ένταξη της εταιρίας μας στον οργανισμό Color Guild

2015
Έναρξη Δραστηριότητας παραγωγής Ναυτιλιακών χρωμάτων υπό το σήμα EUMARIA

2014
Έναρξη Δραστηριότητας συστημάτων θερμοπροσώψεως υπό το σήμα VITEXTHERM

2013
Βράβευση από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για την Στρατηγική προστασίας του Περιβάλλοντος

2012
Αποεπένδυση στην Pacific Renew Energy A.E.

2011
Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β Σταθμών συνολικής ισχύος 1 MW στα κτίρια του Ομίλου
B.Αποεπένδυση από την ΑΣΦΑΛΤΟΠ Α.Ε.

2010
Α. Διαδικασίες αναδιοργάνωσης δραστηριότητας Ασφαλτικών Μονωτικών Mεμβρανών.
Β. Συμμετοχή στην PACIFIC RENEW ENERGY

2009
Α.Πώληση της συμμετοχής στην Ευρωχημική Α.Ε.
Β.Έξοδος από την δραστηριότητα συμπολυμερών και ομοπολυμερών.
Γ.Παύση εργασιών διόγκωσης πολυστερίνης

2008
Α.Πώληση της YANLACK A.E.
Β.Πλήρης μεταφορά των εγκαταστάσεων της Vitex και των κεντρικών γραφείων του Ομίλου στον Ήμερο Τόπο Αττικής.
Γ. Παύση εργασιών στο εργοστάσιο της Συντεξ Α.Ε. και ενοποίηση εργασιών με την Vitex στον Ήμερο τόπο Αττικής.

2007
Α.Αγορά όμορου ακινήτου στο Βελιγράδι, σύνολο 24.000 μ2.
Β.Αρχική λειτουργία εργοστασίου Vitex στον Ήμερο Τόπο.
Γ.Διοικητική αναδιοργάνωση και επαναπροσδιορισμός στρατηγικής.
Δ.Ίδρυση της Vitex-Hermes Bulgaria E.O.O.D. με έδρα στην Σόφια

2006
Α. Επέκταση εγκαταστάσεων Βορείου Ελλάδος.
Β. Αγορά δεύτερου ακινήτου στο Βελιγράδι
Γ. Πώληση ακινήτου Βετροζίλ Α.Ε.

2005
Α. Ίδρυση της Vitex - Hermes S.r.l. Θυγατρικής εταιρίας στην Ρουμανία
Β. Αγορά ακινήτου στο Βουκουρέστι
Γ. Πώληση της Τζέμα Ο.Ε.

2004
Α. Μετονομασία του Συστήματος Ανάμιξης Χρωμάτων Hermes σε Colorfull System.
Β. Απορρόφηση της Ενισχυμένα Πλαστικά από την ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε.
Γ. Αγορά ακινήτου στο Βελιγράδι

2003

Α. Απορρόφηση της Prozin Α.Ε. από την Syntex Α.Ε.
Β. Αλλαγή του διακριτικού τίτλου της ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. από ΕΡΜΗΣ- ΕΡΜΗΧΡΩΜ σε ΕΡΜΗΣ - VITEX.
Γ. Παύση εργασιών της Europanel Α.Ε. και απορρόφηση από την Βετροζίλ Α.Ε.
Δ. Αγορά ακινήτου στον Ήμερο Τόπο Ασπροπύργου

2002
Α. Αναβάθμιση των διοικητικών λειτουργιών του ομίλου μέσω εγκατάστασης πληροφοριακού συστήματος ERP.
Β. Παύση εργασιών μονάδας λευκοσιδηρουργίας.

2001
Απορρόφηση της εταιρείας ΒΕΠΟ Α.Ε. από την ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε.

2000
Α. Δημιουργία νέου κέντρου έρευνας & ανάπτυξης χρωμάτων.
Β. Ανακαίνιση του εργοστασίου ΕΥΡΩΧΗΜΙΚΗ Α.Ε. στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας.
Γ. Ίδρυση της Vitex - Hermes D.o.o., θυγατρικής εταιρίας στην Σερβία και Μαυροβούνιο.

1999
Δημιουργία του νέου εργοστασίου ασφαλτοπάνων ASPHALTOP S.A.

1997
Δημιουργία του συστήματος Ανάμιξης Χρωμάτων HERMES και εγκατάστασή του σε 500 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα.

1996
Ξεκινάει η κατασκευή νέου εργοστασίου των ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Α.Ε. στην Νέα Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο 65ο χλμ.

1995
Κτίζονται στο εργοστάσιο Ασφαλτικών του Ασπροπύργου νέα κτίρια για αποθήκες και εκσυγχρονισμό.

1994
Α. Αγοράζονται μεγάλοι αποθήκευτικοί χώροι στην Θεσσαλονίκη για καλύτερη εξυπηρέτηση διανομής στην Βόρειο Ελλάδα, καθώς επίσης και την προώθηση εξαγωγών προς τις χώρες των Βαλκανίων.
Β. Εξαγοράζεται στο Ξυλόκαστρο το εργοστάσιο ΕΥΡΩΧΗΜΙΚΗ Α.Ε. παραγωγής Α΄υλών για κόλλες και χρώματα.

1993
Επέκταση του εργοστασίου Σχηματαρίου με ένα νέο κτίριο για την εγκατάσταση των μηχανημάτων παραγωγής PANELS.

1992
Εξαγορά της εταιρείας PROZIN A.E.B.E. παραγωγής Α΄ύλης (PVA - VINYLS - ACRYLICS) για πλαστικά χρώματα και κόλλες για χαρτιά, χαρτοκιβώτια, ξύλα με έδρα τον Ταύρο Αθήνα.

1991
Κτίζονται νέα κτίρια για γραφεία, αποθήκες και αποδυτήρια προσωπικού, αποθήκες και γραφεία στο συγκρότημα της οδού Θεσσαλονίκης 45 και Πειραιώς 24.

1990
Α. Αποκτάται η εταιρεία Λευκοσιδηρουργίας ΕΛΒΑ για την παραγωγή μεγάλου μέρους των δοχείων για τα χρώματα.
Β. Ιδρύεται νέα εταιρεία με την επωνυμία EUROPANEL A.E. για την παραγωγή PANELS ψυκτικών θαλάμων, κτιρίων κ.λ.π. με έδρα στο Σχηματάρι.

1988
Εξαγορά της χρωματοβιομηχανίας ΣΥΝΤΕΞ ΕΠΕ στον Ασπρόπυργο. Παράγει οικοδομικά χρώματα, χρώματα θαλάσσης, αυτοκινήτων, αεροπλάνων και βιομηχανικά.

1987
Εξαγορά Ανωνύμου Εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ επεξεργασίας μαρμάρων με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επί της οδού Πειραιώς 22 & Θεσσαλονίκης 37.

1986
A. Αποχώρηση από το Ναυτιλιακό τομέα.
B. Εξαγορά εργοστασίου TZEMA O.E. , παραγωγής ορυκτών (καολίνης-στόκου) στον Ασπρόπυργο.

1985
Παύση δραστηριότητας ορυκτελαίων.

1980
Μεταφορά και εκσυγχρονισμός με νέα μηχανήματα του εργοστασίου πισσοχάρτων και ασφαλτοπάνων στις κτιριακές εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο.

1979
Α. Ίδρυση του εργοστασίου ΒΕΠΟ Α.Ε., παραγωγής διασπορών (PVA-VEOVA, Acrylics) που χρησιμοποιoύνται ως Α΄ύλες στην παραγωγή υδατοδιαλυτών χρωμάτων.
Β. Νέο εργοστάσιο με την επωνυμία VETROZIL για την παραγωγή υαλουφάσματος, με έδρα στο Σχηματάρι επί της Ν. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας 63,5 χλμ.
Γ. Ίδρυση της εταιρείας YANLACK A.E. στο Μοσχάτο. Αντιπροσωπεύει τους ξένους οίκους SPIES HECKER (DUPONT) ITW DEVILBISS, FARECLA, MIRKA με προιόντα για την επισκευαστική βαφή αυτοκινήτων.

1973
Ίδρυση ναυτιλιακών εταιρειών με την επωνυμία GOLD MARINE και YANNIDIS BROS S.A.

1972
Κατασκευή εργοστασίου στον Ασπρόπυργο Αττικής για την παραγωγή ασφαλτικών γαλακτωμάτων και βερνικιών καθώς επίσης και οξειδωμένης ασφάλτου.

1971
Εργοστασίο TYZOL στο Μοσχάτο, με αντικείμενο την παραγωγή Διογκωμένης Πολυστερίνης

1970
Συγχώνευση των εταιρειών ΕΡΜΗΣ & ΕΡΜΗΧΡΩΜ σε Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. ΕΡΜΗΣ-ΕΡΜΗΧΡΩΜ.

1965
Α. Μεταφορά του εργοστασίου παραγωγής πισσοχάρτων και ασφαλτοπάνων ΕΡΜΗΣ από την παραλιακή Λεωφόρο του Μοσχάτου στο νέο κτιριακό συγκρότημα στην βιομηχανική ζώνη της οδού Πειραιώς και συγκεκριμένα των οδών Θεσσαλονίκης 45 και Πειραιώς 24.
Β. Επέκταση των κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων παραγωγής των βερνικοχρωμάτων VEROLAC, βερνίκια LUSSOLAC , υποστρωμάτων κ.λ.π.

1960
Ίδρυση της ΕΡΜΗΧΡΩΜ. Εργοστασίο παραγωγής των οικοδομικών χρωμάτων VITEX , με εγκαταστάσεις στην βιομηχανική ζώνη της οδού Πειραιώς και συγκεκριμένα των οδών Θεσσαλονίκης 45 και Πειραιώς 24.

1957
Δημιουργία Μονάδας Παραγωγής ( αναζωογόνησης ) Ορυκτελαίων.

1957
Ίδρυση εργοστασίου: Ενισχυμένα Πλαστικά στην οδό Πειραιώς 26 με αντικείμενο την παραγωγή πλαστικών λαμαρινών από Fiber Glass και πολυεστέρα, πλαστικά σκάφη και πλαστικές πόρτες.

1946
Ίδρυση και λειτουργία συγκροτήματος παραγωγής πισσοχάρτων, ασφαλτοπιλλημάτων, ασφαλτοπάνων στην παραλιακή λεωφόρο Μοσχάτου ( οδός Πίνδου ).

1932
Εμπορία Πισσοχάρτων & λειτουργία εκτελωνιστικού γραφείου