Eταιρική κοινωνική ευθύνη
 

Ο Όμιλος Γιαννίδη με βαθιά αισθήματα ευθύνης και σοβαρότητας αποδέχεται τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης όπως αυτή εκφράζεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μάρτιος 2006) καθώς οι αρχές αυτές συνάδουν με τον τρόπο που επιχειρεί και ενεργεί από την αρχή της ίδρυσής του.

Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο μέσα από τα προϊόντα ποιότητας που παράγει όσο και μέσα από τις πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί:

Προάγει την καινοτομία και αναπτύσσει προϊόντα τα οποία παρέχουν προστιθέμενη αξία στους καταναλωτές ενώ παράλληλα είναι ασφαλή προς την δημόσια υγεία και το περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Δεσμεύεται να προστατεύει το περιβάλλον μέσω του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που διαθέτει. Παράλληλα υιοθετεί διαδικασίες που κατοχυρώνουν την Υγιεινή και Ασφάλεια του προσωπικού και των εργαζομένων. Για αυτούς τους σκοπούς έχει λάβει πιστοποίηση κατά ISO 14000 και έχει προσυπογράψει τις αρχές της «Υπεύθυνης Φροντίδας».

Συνεργάζεται με τις τοπικές κοινωνίες που φιλοξενούν τις εγκαταστάσεις του σε αμοιβαίο καθεστώς διαφάνειας και εμπιστοσύνης.

Επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό του και ιδιαίτερα στην προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων, την εκπαίδευση και την δια βίου επιμόρφωσή τους. Στηρίζει τους ανθρώπους του και τις οικογένειες τους σε όποια απρόβλεπτη και δυσάρεστη κατάσταση τυχόν περιέλθουν.

Υποστηρίζει τις υψηλές προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον προωθώντας σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται τα ίδια υψηλής ποιότητας προϊόντα που προωθεί και στην Ελλάδα.


Η κοινωνική δράση του Ομίλου Γιαννίδη εστιάζει κυρίως σε πρωτοβουλίες που αφορούν στην τοπική κοινότητα των κατά τόπους εγκαταστάσεων και στη γενέτειρα των ιδρυτών του, τη Νίσυρο. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες δράσεις:

Δωρεά στον Δήμο Μανδρακίου Νισύρου οικοπέδου και ανέγερση εντός αυτού Μουσείου με την ονομασία "ΓΙΑΝΝΙΔΕΙΟΣ ΕΣΤΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ, ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΝΙΣΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ. Εγκαίνια του Μουσείου από την Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τιμώντας παράλληλα την Οικογένεια Γιαννίδη μέσω του προέδρου της κου Νικόλαου Γιαννίδη απονέμοντάς του τον τιμητικό τίτλο του "Εντιμολογιώτατου Άρχοντα Ακτουάριου".

Δωρεά προς τον Δήμο Μοσχάτου κτιρίου (πρώην Ξενοδοχείου), με αποκλειστικό σκοπό την δημιουργία και λειτουργία του ως "ΓΙΑΝΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ".

Μεγάλες οικονομικές προσφορές προς Ιερούς Ναούς και φιλανθρωπικά ιδρύματα ανακηρυχθέντες ως Μεγάλοι Ευεργέτες όπως ο Ιερός Ναός "Μεταμόρφωσης Μοσχάτου" και η Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου.

Συνεχείς οικονομικές προσφορές προς το Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΣΥΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ". Ιδρυτικά μέλη και ανακηρυχθέντες ως Μεγάλοι Ευεργέτες.

Ανέγερση κτιρίου με σκοπό την λειτουργία της "ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ"
Δωρεά διαμερίσματος για την στέγαση των Νισυριακών Σωματείων της Αθήνας και του Πειραιά και λειτουργούσας ως "ΓΙΑΝΝΙΔΕΙΟΣ ΝΙΣΥΡΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ".

Χορηγίες αθλητικών συλλόγων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Οικονομική συμπαράσταση στους εργαζομένους του Ομίλου Γιαννίδη, σε κάθε περίσταση.

Λειτουργία Τράπεζας αίματος των εργαζομένων σε συνεργασία με το νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ από το 1994.


Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης του κοινωνικού έργου της οικογενείας, ο Δήμος Μοσχάτου προέβη σε μετονομασία της οδού Πεντέλης σε οδό Αδελφών Γιαννίδη. Επίσης η γενέτειρα πατρίδα των ιδρυτών, η Νίσυρος, ονόμασε τον κεντρικό δρόμο της πρωτεύουσας του νησιού Οδός Αδελφών Γιαννίδη.