Έρευνα & ανάπτυξη
 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων προϊόντων αποτελούν έναν παράγοντα ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη μιας εταιρίας. Ιδίως σε ταχέως μεταβαλλόμενες αγορές, απαιτείται η συνεχής αναθεώρηση της γκάμας των προϊόντων, ώστε να έχουν τεχνολογική υπεροχή ή κάποιο άλλο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι αυτών των ανταγωνιστών και να καλύπτουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του καταναλωτικού κοινού.

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου Γιαννίδη (Research and Development, R&D) αποτελείται από έμπειρο, επιστημονικό και δημιουργικό ανθρώπινο δυναμικό και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο. Πραγματοποιεί έρευνα με σκοπό είτε τη δημιουργία νέων προϊόντων είτε την περαιτέρω βελτίωση των ήδη υπαρχόντων είτε την εξασφάλιση βέλτιστου αποτελέσματος τόσο ποιοτικά όσο και περιβαλλοντικά. Επίσης, καθορίζει τις πρώτες ύλες, τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Υπάρχει συνεργασία με άλλα τμήματα, όπως του ποιοτικού ελέγχου, του τμήματος παραγωγής και του marketing, για τη σύγκριση των πορισμάτων τους και την τελική επιλογή παραγωγής κάποιου προϊόντος, βάσει των παραγωγικών δυνατοτήτων των εγκαταστάσεων και των απαιτήσεων των καταναλωτών.

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις και τάσεις, ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζει έγκαιρα και ορθά νέες αγορές και να προωθεί τα κατάλληλα προϊόντα μέσω αποτελεσματικών δικτύων πωλήσεων. Λόγω της πρωταγωνιστικής και πολυετούς θέσης μας στην αγορά, όμως, είμαστε σε θέση και να διαμορφώνουμε τάσεις, να εισάγουμε στην αγορά πρωτοποριακά για τα ελληνικά δεδομένα προϊόντα.

Επιπροσθέτως, η πρακτική product stewardship, κατά την οποία προωθούνται βιώσιμα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες, από την γέννηση μέχρι το τέλος ζωής (from cradle to grave) λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από το τμήμα R&D κατά τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων που αφορούν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη διακίνηση προϊόντων και τη διαχείριση αποβλήτων. Στόχος είναι η επίτευξη όσο το δυνατό μικρότερης επιβάρυνσης στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων. Τέλος, η ελληνική, η ευρωπαϊκή και οι εθνικές νομοθεσίες στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε εφαρμόζονται κατά γράμμα για όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου.