Επικοινωνία
 
ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑΝΝΙΔΗ
ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ Τ.Θ. 139
19 300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Tηλ:  +30 210 5589400
Fax:  +30 210 5597859
email: info@vitex-hermes.grVITEX - AΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε
Χρώματα & Βερνίκια
ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ Τ.Θ. 139
19 300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τηλ:  + 30 210 5589500
Fax:  + 30 210 4835 007
email: vitex@vitex-hermes.gr

  ΕΡΜΗΣ - ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε
Μονωτικά υλικά
Αγ. Παρασκευή Τ.Θ. 139
19 300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τηλ/ Fax: +30 210 5572702
email: hermes@vitex-hermes.gr
VITEX - ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε
Βορείου Ελλάδος Ακαδημου 115
(προέκταση Μακρυγιάννη)
Εύοσμος - Θεσσαλονίκη Τ.Κ 56224
Τηλ: + 30 2310 754 239
Fax: + 30 2310 754 557
email: thessaloniki@vitex-hermes.gr
 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
VITEX - HERMES S.R.L.
B - Dul Preciziei 40 B
Sector 6
Bucharest
Romania 062 204
Tel:  + 40 21 311 78 16
Fax: + 40 21 311 78 18
email: sales@vitex-hermes.ro


ΣΕΡΒΙΑ    
VITEX - HERMES D.O.O
Kralja Petra I 89 N. Pazova
Beograd 22330
Serbia
Tel:  + 381 223 35 327
Fax: + 381 223 36 320
email: sales@vitex-hermes.rs


   
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ    
VITEX - HERMES
BULGARIA EOOD
Mirovyane village 1289,
Stopanski dvor,
District Sofia City,
Bulgaria
Tel:  +359 2 491 88 02-03
Fax: +359 2 491 88 05
email: sales@vitex-hermes.bg